Kiedy doświadczenie wygrywa z młodością, czyli 50+ na rynku pracy

Czytaj więcej

Artykuły

Kiedy doświadczenie wygrywa z młodością, czyli 50+ na rynku pracy

Kategoria: Wiadomości

Polski system emerytalny ulegał w ostatnich latach wielu gruntownym zmianom. Od 2013 roku wiek emerytalny pracujących Polaków jest stopniowo podwyższany, tak aby w przyszłości zrównać moment uzyskania prawa do otrzymywania świadczeń dla kobiet i mężczyzn. Konieczność podniesienia wieku emerytalnego argumentowana była od początku stanem demograficznym w kraju, z uwagi na starzejące się społeczeństwo i coraz […]

Czytaj więcej

Praca tymczasowa dla osób starszych – czy warto?

Kategoria: Jak znaleźć pracę

Sytuacja zawodowa osób po 50 roku życia w Polsce nie należy do najlepszych. W skali państw członkowskich organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Polska zajmuje 30 miejsce, wśród 34 krajów, które były notowane w badaniu wykorzystania potencjału pracowników 55+. Oznacza to, że rodzimy rynek pracy nie stwarza przyjaznych warunków dla rozwoju i wspomagania kariery zawodowej […]

Czytaj więcej

Senior na rynku pracy

Kategoria: Raporty

Nietrudno znaleźć w doniesieniach medialnych czy wypowiedziach polityków wypowiedzi i wiadomości dotyczące sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Natomiast wydaje się, że wiele osób zapomina, że wśród polskich pracowników istnieje inna grupa, która może skarżyć się na problemy w sferze swojej sytuacji zawodowej – chodzi o osoby starsze, głównie w wieku powyżej 50 lat. Jak […]

Czytaj więcej